1. Algemeen

NXT Retail producten zijn met de grootste zorg geproduceerd en zijn van hoge kwaliteit. Indien onverhoopt toch problemen worden ondervonden, wordt aangeraden eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen. Ook kan er contact worden opgenomen met NXT Retail service afdeling via service@nxtretail.nl

2. Erkende dealers
Deze service en garantie afhandeling is alleen van toepassing op de door NXT Retail erkende Nederlandse relaties. De producten dienen ook gekocht te zijn bij deze erkende relaties c.q. de producten dienen gekocht te zijn bij NXT Retail Benelux BV. Indien een product gekocht is bij een niet erkende relatie verwijzen wij de retail relatie en/of consument door naar de betreffende fabrikant in de verschillende landen.

3. Garantie
De minimale termijn voor wettelijke garantie op NXT Retail producten is 2 jaar.
Binnen de garantietermijn zal NXT Retail alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. De garantieperiode vangt aan vanaf de datum van verkoop aan de consument.  Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur van de consument. Garantie is alleen overdraagbaar tussen consumenten onderling.

Een aankoopfactuur (koopbon) is een document waarop het volgende wordt vermeld:
- waar de aankoop heeft plaats gevonden;
- datum van aankoop;
- voor welk bedrag het toestel is aangeschaft

- Welk type toestel is aangekocht.

4. Garantie periode:
Merk
     Blendtec              2-10 jaar (afhankelijk van het model)
     ** Blenders kannen    3 jaar
     Temptech              2 jaar
     Airfree               2 jaar
     Mill                  2 jaar
     Korona & Prorelax     2 jaar
      * weegschalen        5 jaar
     Bodi-Tek              2 jaar
     Rio                   2 jaar
     Salco & Clarie        2 jaar
     Terraillon            2 jaar
     Vornado               3-10 jaar (afhankelijk van het model)


Het geautoriseerde NXT Retail service- en reparatie centrum beoordeelt of er aanspraak gemaakt kan worden op de garantieregeling. NXT Retail draagt geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

Garantie vervalt indien:
- Reparatie, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door een niet door NXT Retail geautoriseerd servicebedrijf
- Het toestel naar het oordeel van NXT Retail is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd
- Wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht
- Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand-en vochtschade
- De producten voor professioneel (horeca/zakelijk) gebruikt zijn

5. DOA (Defect on Arrival) voorwaarden
Indien bij eerste ingebruikname blijkt dat het product niet correct functioneert of een defect heeft, is er sprake van een ‘defect on arrival’ (DOA).
Deze producten kunnen worden verstuurd naar het door NXT Retail geautoriseerde service- en reparatie centrum (zie artikel 10). Indien u een apparaat als DOA aan wilt melden d.m.v. een verzending naar dit service centrum, houdt u dan rekening met het volgende;
- Maak het DOA apparaat makkelijk herkenbaar: markeer het apparaat duidelijk als DOA, bijvoorbeeld d.m.v. een papier met de vermelding “DOA” erop te bevestigen of in de doos bij te sluiten
- Indien een consument een apparaat retourneert binnen de gestelde DOA termijn en u dit apparaat omruilt voor een nieuw exemplaar,  meldt het DOA apparaat dan nooit als winkelvoorraad aan. Voeg in plaats daarvan een kopie van de aankoopfactuur van de consument bij het apparaat en meld deze aan als ‘DOA na verkoop”.

Na controle op de volgende criteria wordt het product omgeruild (indien voorradig) of gecrediteerd aan de dealer (of zijn inkoopkanaal)
- Product dient compleet, inclusief alle accessoires,  in originele verpakking worden aangeboden
- Product heeft geen gebruikssporen
- Consument meldt defect binnen 7 kalenderdagen na aankoop bij de dealer
- Dealer meldt defect binnen 14 kalenderdagen na aankoop bij service@nxtretail.nl
- Dealer levert product binnen 21 kalenderdagen na aankoop aan bij het geautoriseerde service centrum
- Product is verkocht door NXT Retail Benelux B.V.
- Kopie aankoopfactuur dient bijgevoegd te zijn
- Duidelijke klachtomschrijving

Producten die niet voldoen aan bovengenoemde criteria komen voor reparatie in aanmerking.
Uitgesloten zijn:
- Demo-/showroommodellen
- Val-, stoot-,vocht- en/of transportschades

Uitzondering Korona
NXT Retail  hanteert een DOA termijn van 14  kalenderdagen na factuurdatum consument tot melddatum, klant bij NXT Retail of retailer. Binnen 14 dagen vindt er een creditregeling plaats van producten met een adviesverkoopprijs  < € 100,-.

De consument komt met een defect product terug bij de dealer/filiaal of distributeur. Deze controleert of de klacht terecht is, neemt het product + aankoopnota en originele verpakking in. De dealer/filiaal stuurt het product op naar de distributeur / service- en reparatie centrum / hoofdkantoor.

De distributeur/service- en reparatie centrum / hoofdkantoor stuurt op maandbasis een overzicht van het aantal defecten. In dit overzicht staat vermeld:
- Merk;
- Type nummer;
- Naam handelaar;
- Naam consument;
- Aankoopdatum;
- Klachtomschrijving;
Naast dit overzicht stuurt de distributeur / service- en reparatie centrum/ hoofdkantoor ook een factuur met vermelding/verwijzing naar bovenstaande defecten. NXT Retail stuurt een creditnota met vermelding van het factuurnummer (kan worden verrekend). De distributeur/ service- en reparatie centrum / hoofdkantoor zorgt voor de vernietiging van het defecte product.

6. Transportschade
De winkelier heeft de verantwoordelijkheid om binnenkomende goederen direct te controleren op transportschade. Omdat het praktisch niet mogelijk is om elk product afzonderlijk uit te pakken, beperkt de verantwoordelijkheid zich tot controle op doosschade. Doosschade moet binnen 24 uur na ontvangst gemeld worden.
Voor leveringen vanuit het NXT Retail magazijn bij de afdeling Service middels verkoop@nxtretail.nl
Voor leveringen van een distributeur of groothandel via de desbetreffende leverancier. Houdt hierbij rekening met de reclamatie voorwaarden van de distributeur.
Voor retour geleverde reparaties via het onderhavige Service en Reparatie centrum.

7. Rio, Bodi-Tek, Korona, Terraillon
Op deze merke,  zit 2 jaar garantie. Alle producten worden in de fabriek 100% getest. Indien er toch een technisch defect optreed kan de consument of de dealer/filiaal of grossier dit product met originele aankoop bon opsturen. NXT Retail zal beoordelen of het product defect is en stuurt dan een creditnota. De creditnota wordt verzonden wanneer het defecte product daadwerkelijk bij NXT Retail ontvangen is.


8. Temptech
Op de producten van Temptech zit 2 jaar garantie. Wanneer een klacht dan wel defect omtrent een Temptech artikel ontstaat, dient deze in alle gevallen te worden aangemeld via verkoop@nxtretail.nl waarna u instructies zult ontvangen over te volgen procedure (1 of 2 ).
In deze aanmelding dient te staan:

- Type nummer & serienummer;
- Naam & plaats dealer/winkel;
- Naam consument;
- Aankoopdatum;
- Klachtomschrijving;
In het geval van een wijnklimaatkast ook vermelden
* Omgevingstemperatuur
* Plaatsing (welke ruimte staat hij in)
* Datum start klacht

Afhankelijk van het type product, zijn twee mogelijke procedures van toepassing:

1) Defect Temptech product  < 30 kg
a) Aanmelding via verkoop@nxtretail.nl
b) Na akkoord product retour sturen naar:

CE Repair services Mijdrecht
Nijverheidsweg 19E
3641 RP Mijdrecht
www.cerepair.nl


Producten < 30 kg kunnen op verzoek van de consument ook thuis gerepareerd worden. De voorrijkosten zijn voor rekening van de consument en dienen vooraf te worden voldaan . De onderzoekskosten vallen onder de garantie.

2) Defect Temptech product > 30 kg
a) Aanmelding via verkoop@nxtretail.nl
b) Service aan huis reparatie

Reparatie aan huis vindt plaats indien het product zwaarder is dan > 30 kg.
In geval van een reparatie aan huis, komt een professionele technicus  bij u aan huis om het probleem op te lossen.  De service is alleen geldig en gratis binnen de garantieperiode. Indien het vermeende defect het gevolg is van een gebruikersfout, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Een huisbezoek wordt in overleg met de aanvrager ingepland als er is beoordeeld dat de storing het gevolg is van een technisch defect.  Indien het product niet meer te repareren valt (geconstateerd door het geautoriseerde service- en reparatie centrum) wordt door NXT Retail een creditnota opgemaakt.

Buiten de garantieperiode kan eveneens aanspraak worden gemaakt op reparatie aan huis. Voorafgaand aan het bezoek worden dan de voorrij- en onderzoekskosten kenbaar gemaakt. Na onderzoek op locatie volgt een definitieve prijsopgave. De Waddeneilanden zijn vanwege logistieke beperkingen uitgesloten van deze dienstverlening.


10. Blendtec
Defecte Blendtec blenders dienen door de klant of de dealer zelf te worden aangemeld bij verkoop@nxtretail.nl
In deze aanmelding dient te staan:


- Type nummer & kleur
- Naam & plaats dealer/winkel;
- Naam consument;
- Aankoopdatum
- Serienummer
- aantal blends

Obv deze aanmelding wordt bekeken of het apparaat naar het reparatiecentrum van Blendtec dient te worden verstuurd. Indien ja, dan ontvangt de consument hiervoor een gratis retourlabel. Na ontvangst wordt het apparaat binnen 10 werkdagen retour gestuurd. 

10. Geautoriseerd Service en Reparatiecentra
Defecte NXT Retail producten dienen door de klant of de dealer zelf te worden verstuurd naar het geautoriseerd Service en Reparatiecentra.  Als uitzondering geldt hierop de producten van Korona en specifieke producten van Temptech zoals in artikel 7 omschreven is.

Service & reparatie centrum voor de merken Temptech en Airfree:
CE Repair services Mijdrecht
Nijverheidsweg 19E
3641 RP Mijdrecht
088-3425200 (keuzeoptie 2)
mijdrecht@cerepair.nl

Service & reparatie centrum voor de merken Mill, Rio en Bodi-Tek:
Dimass Group B.V
Attn: NXTR-599
Roermondseweg 28
6081 NV  Haelen
Tel 0412-745370
verkoop@nxtretail.nl

Via bovenstaand telefoonnummers en email adressen kan tevens navraag naar de status van een reparatie worden gedaan.  

10. Accessoires en onderdelen
Ontbrekende accessoires kunnen binnen 5 kalenderdagen na aankoop worden aangevraagd via verkoop@nxtretail.nl


Disclaimer:
Omdat voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging kunnen veranderen kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. Indien u vragen heeft n.a.v. de inhoud van dit document dan raden wij u aan contract op te nemen met NXT Retail via verkoop@nxtretail.nl of via uw vertegenwoordiger of servicekanaal.

 

 

 

 

 

  •